Aanmelden

Op OBS De Buitenvree kunt u het gehele jaar door uw zoon of dochter aanmelden. U kunt altijd een afspraak maken voor een persoonlijke kennismaking.
0524-512232


Klik op deze link voor informatie over bijdrag schoolreis en schoolfonds