Engels

In groep 1 t/m 8 nemen alle leerlingen kennis van de Engelse taal. Spelenderwijs wordt er in de lagere groepen een begin gemaakt met het luisteren en spreken. Deze vaardigheden worden steeds uitgebreider geoefend, tot en met het einde van groep 8. Het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht dat de kinderen:

vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau gebruiken als communicatiemiddel in contact met mensen die zich van deze taal bedienen;

kennis hebben van de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en als internationaal communicatiemiddel. 


Onze Visie:
 
Op o.b.s. Buitenvree wordt Engels gegeven in groep 1 t/m 8 om tegemoet te komen aan de internationalisering in onze maatschappij. De beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te kunnen communiceren via de nieuwe media. Waar ter wereld je ook komt, Engels is de taal die mensen bindt.
 
Hoe jonger de kinderen beginnen met Engels hoe beter ze gebruik kunnen maken van de taalstructuur die ze beheersen: de ‘vreemde’ zinspatronen worden overgenomen zonder dat kinderen belemmerd worden door de grammaticale regels van de eigen taal. Daarom vinden wij het belangrijk om vanaf groep 1 Engels te geven. De kinderen zijn dan ontvankelijk om zich een nieuwe taal eigen te maken en zullen daarmee hun voordeel doen in de toekomst.