Humanistisch Vormings Onderwijs ( HVO )

De lessen

In de lessen HVO kunnen kinderen hun eigen ervaringen en ideeën onderzoeken en is er volop ruimte om dit in alle openheid en veiligheid te doen. De kinderen zullen veel met elkaar in gesprek gaan. Ze worden op speelse wijze aangemoedigd om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Tijdens de lessen leren ze zichzelf en een ander kennen, keuzes maken, verschillen respecteren en verantwoordelijkheid te nemen.

De onderwerpen

Lesthema’s worden afgeleid van datgene wat kinderen bezig houdt, zoals vriendschap, pesten, dieren, de toekomst, bang zijn, wel of niet geloven. Ook worden actuele thema’s behandeld zoals de Rechten van het Kind en internetgebruik. Het uitspelen, herkennen en bespreken van kleine of grote vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te onderzoeken en ontwikkelen. De lessen worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De werkvormen

Er worden verschillende creatieve werkvormen gebruikt tijdens de les. Kringgesprekken, rollenspelen, spelvormen, schrijf- en tekenvormen zorgen voor afwisseling.

De vakdocenten

Docenten HVO begeleiden leerlingen bij het ontwikkelen van een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Ze hebben de lerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing gevolgd en kunnen gezien worden als specialisten in vorming. Vakdocenten HVO ontwerpen zelf hun lessen en kunnen met hun lessen aansluiten bij projecten in de school.

HVO en de openbare school

“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt"

HVO op Youtube
Klik hier om een filmpje te kijken over Humanistische Vorming