Hallo ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 

Via onderstaande link kunt u onze schoolgids downloaden. De schoolgids is een document waarin informatie staat over alles wat betrekking heeft op school.
Uit de schoolgids kunt u opmaken:
• wat de werkwijze van de school is;
• hoe de school functioneert;
• wat de doelstellingen van de school zijn;
• hoe die worden gerealiseerd;
• wat de school aan kwaliteitszorg doet.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen op school, dat de ouders/verzorgers zich bij de school betrokken voelen, dat de leerkrachten zich volledig inzetten en dat de voorzieningen zo optimaal mogelijk zijn.
De basis van werken en leren op onze school is dan ook gelegen in onze missie: ‘Samen vooruit’.
Vooruit als het gaat om leren en om de ontwikkeling van het kind. Maar dit leren en ontwikkelen geldt ook voor de leerkrachten. Zij ontwikkelen zich, zodat het ten goede komt aan de school en dus aan de kinderen. Dit betekent dat de kinderen, de leerkrachten en de ouders/verzorgers samenwerken om tot goede resultaten te komen in een prettige leer- en werkomgeving, waar men rekening houdt met elkaar.
Vooruit gaan we ook omdat een school altijd in beweging is. Er komen nieuwe kinderen en nieuwe ouders/verzorgers, de overheid verandert allerlei regelingen, de maatschappij is in ontwikkeling. De school moet daar voortdurend op inspelen. De school moet voortdurend vooruit!

Open hier de Schoolgids

We hopen dat u d.m.v. deze gids een helder beeld van de school zult krijgen.
Komen er bij u nog vragen, tips of suggesties op, dan bent u van harte welkom om ze te bespreken.