• JOUW BASIS. ONZE SCHOOL.
 

Laatste nieuws

slider latest news placeholder

Welkom!

Wij zijn een moderne, innovatieve school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau. Wij leren de kinderen om te gaan met verschillen en overeenkomsten in opvattingen en culturen. 
Om onze missie en visie te kunnen bereiken is ons onderwijs erop gericht:  vaardigheden, gericht op de toekomst, optimaal te ontwikkelen;  aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften/ verschillende intelligenties van kinderen;  de kinderen de kans te bieden om te groeien wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Drone opnames

School in beeld

obs De Buitenvree | Van Pallandtlaan 3-5 |7742 WJ Coevorden | 0524-512232 | directie@obsbuitenvree.nl