Kriebelteam - hoofdluis 


 

Hoofdluizen zijn op zich betrekkelijk onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk veroorzaken waardoor kinderen gaan krabben en wondjes krijgen die kunnen gaan infecteren. Om verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat zo vroeg mogelijk maatregelen worden getroffen. Om die reden hebben wij op school een aantal preventieve maatregelen getroffen om een uitbraak van hoofdluis te voorkomen.

Wij verwachten van ouders dat zij het aan de groepsleerkracht(en) melden als zij hoofdluis constateren bij hun kind(eren).  

Op school is er een ‘kriebelteam’. Dit team van ouders controleren na iedere vakantie alle kinderen op hoofdluis.

Mocht er door het ‘kriebelteam’ hoofdluis worden geconstateerd, dan belt de school met de ouders met het verzoek direct een behandeling te starten en de luizenzak te wassen. Na een week worden de kinderen nogmaals gecontroleerd door het ‘kriebelteam’. Ook worden de ouders van de betreffende groep geïnformeerd.

Mocht u interesse hebben om het volledige luizenprotocol in te zien, dan ligt deze ter inzage op school.

 

Contactpersoon voor luizen is vanuit de school juf Kimberley  en Ines Reins coördineert de groep van luizenmoeders.