Stage


Bij ons op school is het mogelijk om stage te lopen. Wij hechten veel waarde aan een goede begeleiding op jouw stageplaats. Daar besteden we dus ook aandacht aan.
Op De Buitenvree zijn er altijd mogelijkheden voor PABO-studenten, ook studenten MBO (Bijv. Onderwijsassistent; Sport en Beweging) zijn welkom.
Voor het schooljaar 2022-2023 hebben wij helaas geen stageplaatsen meer beschikbaar.