Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Wij zijn een moderne, innovatieve school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau.

Speerpunten van ons onderwijs zijn: 
Zelfverantwoordelijkheid van onze leerlingen 

21ste-eeuwse vaardigheden 

Projectmatig en groepsdoorbrekend werken 
Onze leerlingen leren hierdoor hun eigen leerdoelen benoemen en reflecteren op deze doelen, leren samenwerken en onderzoeken. Bovendien schenken we veel aandacht aan digitale geletterdheid en creatieve vaardigheden van onze leerlingen vanaf groep 1. Ons aanbod en ondersteuning worden vanuit deze visie ingevuld, o.a. door 

IPC + atelierweken

Zelfstandig werken en samenwerkend leren is dagelijks onderdeel van onze lessen 

Leerlingen werken met portfolio’s en er worden kindgesprekken gevoerd