De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Met de methodetoetsen houden we zicht op de dagelijkse vooruitgang van de leerlingen.
Wij hebben de leerling-populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast. 
Twee keer per jaar nemen we bij de leerlingen Citotoetsen af om te zien hoe een leerling staat t.o.v. het landelijk gemiddelde. Deze toetsen worden afgenomen in januari/februari en in mei/juni van elk schooljaar. Met de eindtoets Route 8 verantwoorden we de eindopbrengsten aan de inspectie

 

Schooladviezen


Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal er een beoordeling plaatsvinden aan de hand van bepaalde referentieniveaus. Hierbij wordt gekeken naar 3 schooljaren waarbij rekening wordt gehouden met de zgn. schoolweging. Gerekend over de afgelopen 3 schooljaren heeft 94,2 % van de leerlingen 1F behaald. De school behaalt hiermee ruim de vastgestelde signaleringswaarde van 85 %. Gerekend over dezelfde periode behaalt 39,6 % van de leerlingen 2F/1S niveau. De school behaalt hiermee niet de vastgestelde signaleringswaarde van 45,5 %.
 
De afgelopen drie schooljaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2020-2021
2021-2022
2022-2023
VWO/gymnasium 0 0 3
HAVO/VWO1 0 4 1
HAVO 4 3 2
VMBO TL/HAVO 5 10 3
VMBO TL 5 1 4
VMBO Kader/TL 1 7 7
VMBO Kader 4 1 2
VMBO Basis/Kader 2 0 4
VMBO Basis 1 1 1
Parktijkonderwijs 0 1 0