Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang


De scholen van Onderwijsstichting Arcade werken samen met Kinderopvangorganisatie Kinderwereld.  Meer informatie over Kinderwereld: www.kinderweld.info.
 

Kinderwereld


Naast Kinderwereld wordt er ook met andere aanbieders samengewerkt. 

Tussenschoolse Opvang (TSO)
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen gebruik maken van de TSO.
De TSO wordt verzorgd door geschoolde overblijfkrachten. Op school is een beleidsplan betreffende TSO aanwezig. Voor verdere informatie verwijzen we naar de kalender.
Als u zich wilt aanmelden als TSO-kracht kunt u terecht bij San Kroezen. 
 
Informatie over de buitenschoolse opvang en gastouderopvang kunt u verkrijgen via school of via de kinderopvangorganisatie (telefoonnummer 0524-524445 of www.kinderwereld.info).