Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

Schooltijden


maandag 8:30 uur - 12:00 uur en 13:00 uur en 15:15 uur
dinsdag 8:30 uur - 12:00 uur en 13:00 uur en 15:15 uur
woensdag 8:30 uur - 12:30 uur 
donderdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en 13:00 uur en 15:15 uur
vrijdag 8:30 uur - 12:30 uur (alleen groep 2 t/m 8 - groep 1 is op vrijdag vrij)