Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

Vakantierooster


Primair Onderwijs Vakantie-Feestdag
Ma  17 oktober  t/m vr 21 oktober 2022 Herfstvakantie
Ma 14  november 2022* Ganzenmarkt
Ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023 Kerstvakantie
Ma 27  februari  t/m vr 3 maart 2023 Voorjaarsvakantie
Vr 7 april t/m ma 10 april 2023 Goede vrijdag + 2e Paasdag
Do 27 april 2023 Koningsdag
Ma 1 mei  t/m 5 mei 2023 Meivakantie
Do 18 en vr 19 mei 2023 Hemelvaartsdag
Ma 29 mei 30 en 31 mei 2023 2e Pinksterdag + extra vrije dagen
Ma 12 juli t/m vr 20 augustus 2021 Zomervakantie


De studiedagen zijn op (alle leerlingen zijn dan vrij):
Maandag 26 september 2022
Dinsdag middag 29 november 2022
Woensdag 29 maart 2023
Donderdag 1 juni 2023
Vrijdag 2 juni 2023  
Maandag 3 juli 2023