Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

Vakantierooster


Primair Onderwijs Vakantie-Feestdag
Ma  12 oktober  t/m vr 16 oktober 2020 Herfstvakantie
Ma 9  november 2020* Ganzenmarkt
Ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021 Kerstvakantie
Ma 22  februari  t/m vr 26 februari 2021 Voorjaarsvakantie
Vr 2 april t/m ma 5 april 2021 Goede vrijdag + 2e Paasdag
Di 27 april 2021 Koningsdag
Ma 3 mei  t/m 14 mei 2021 Meivakantie
Ma 24 mei 2021 2e Pinksterdag
Ma 12 juli t/m vr 20 augustus 2021 Zomervakantie

De studiedagen zijn op:
Donderdag 5 november 2020
Woensdag 10 februari 2021 
Donderdag 17 juni 2021