Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

TSO (overblijf)


Tussenschoolse Opvang (TSO)
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen gebruik maken van de TSO. Aanmelden kan via www.overblijvenmetedith.nl. Als u uw kind heeft aangemeld op school kunt u informatie hierover opvragen bij de leerkracht van uw kind.
De TSO wordt verzorgd door geschoolde overblijfkrachten. Op school is een beleidsplan betreffende TSO aanwezig. 
Als u zich wilt aanmelden als TSO-kracht kunt u terecht bij Gaby Haandrikman ghaandrikman@sg-owsa.nl
 
Informatie over de buitenschoolse opvang en gastouderopvang kunt u verkrijgen via school of via de kinderopvangorganisatie (telefoonnummer 0524-524445 of www.kinderwereld.info).