Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

TSO (overblijf)


Tussenschoolse Opvang (TSO)
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen gebruik maken van de TSO.
De TSO wordt verzorgd door geschoolde overblijfkrachten. Op school is een beleidsplan betreffende TSO aanwezig. 
Als u zich wilt aanmelden als TSO-kracht kunt u terecht bij meester San Kroezen, skroezen@obsbuitenvree.nl. 
 
Informatie over de buitenschoolse opvang en gastouderopvang kunt u verkrijgen via school of via de kinderopvangorganisatie (telefoonnummer 0524-524445 of www.kinderwereld.info).