Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

Informatie vanuit school


De nieuwsbrief

Iedere maand ontvangt u de nieuwsbrief. Hierin zijn de data van alle activiteiten in die maand opgenomen. Verder treft u een toelichting op bepaalde activiteiten aan. U ontvangt informatie via de schoolapp of mail. 
 

De website en SchoolApp

Op de website vindt u alle belangrijke informatie over onze school. U kunt hier bijvoorbeeld de schoolgids digitaal inzien. Ook kunt u de kalender via de website raadplegen.
We maken gebruik van de SchoolApp. De algemene zaken van school zijn voor iedereen toegankelijk maar er is ook een gedeelte speciaal voor ouders per groep. Hiervoor moet je inloggen. Om je als ouder aan te melden ga je naar het kopje 'OUDERS' op de website en dan naar OUDERPORTAAL. Deze is alleen toegankelijk voor de ouders van bij ons ingeschreven leerlingen door middel van een code. Via deze app zal de school, de leerkracht de ouders informeren over groep specifieke activiteiten, foto’s en afspraken.


Schoolgids

Ouders die zich een beeld van onze school willen vormen en ouders die hun kinderen als leerling op onze school aanmelden, kunnen in deze nieuwe digitale schoolgids kijken. Onder het kopje 'Schoolinfo' op de website.


Schoolkalender

Op de website en in de SchoolApp staat de kalender. Hierop staan allerlei belangrijke data vermeld en soms ook extra informatie.