Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

Gymnastiek


Kinderen van groep 1 en 2 spelen veel buiten en als het weer minder geschikt is om buiten te spelen, spelen de kinderen in het speellokaal dat in onze school zit. 

Kinderen vanaf groep 3 hebben 2x per week gymnastiek. (Groep 3 bij de start van het schooljaar nog niet, later in het jaar wel) 

We sporten op maandag- en donderdagmiddag in de Drostenhal. De Drostenhal zit op loopafstand van school. We hoeven geen drukke straat over en kunnen via ons schoolplein naar binnen. 
Alle kinderen hebben 2x 45 minuten gymnastiek. 

De kinderen van groep 3, 4 en 6 krijgen gymnatiek van eigen leerkracht. 
Kinderen van groep 5 krijgen 1x les van juf Kimberly en op donderdag van juf Suzan of juf Daniëlle, 
Kinderen van groep 7 en 8 krijgen gymastiek van juf Rozemarijn op beide middagen.