Overige informatie


Schooltijden
Vakantierooster
Informatie vanuit school
Ziekmelden
TSO(overblijf)
Kanjertraining
Gymnastiek
GVO / HVO
Hoofdluis
Beleid internetgebruik
 

Gymnastiek


Kinderen van groep 1 en 2 spelen veel buiten en als het weer minder geschikt is om buiten te spelen, spelen de kinderen in het speellokaal dat in onze school zit. Ze krijgen 1 x per week gymles van de vakdocent gym.

Kinderen vanaf groep 2 hebben 1x per week gymnastiek van de vakdocent gym. 

We sporten op maandag, donderdag en vrijdag in de Drostenhal. De Drostenhal zit op loopafstand van school. We hoeven geen drukke straat over en kunnen via ons schoolplein naar binnen.